دانلود پاورپوينت فارسی عمومی 206 اسلاید جهت رشته زبان و ادبیات در قالب 206 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 


هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند
با آثار ادبي فارسي كه بخش مهمي از ميراث فرهنگي دوران اسلامي- ايراني است و در ساختن هويت فرد ايراني سهمي عمده دارد آشنا شوند
لغات و تركيبات به كار رفته در هر متني را معني كنند
خوانده‌هاي خود را به نثر و زبان امروزي بيان كنند
در صورت نياز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند

 

 

مينوي مشاغلي چون: رياست كتابخانه ملي –رياست تعليمات عاليه وزارت فرهنگ –رايزني فرهنگ ايران در تركيه –استادي دانشگاه تهران –عضويت پيوسته در فرهنگستان ادب و هنر–مسئوليت علميه –بنياد شاهنامه فردوسي داشته است

 

 

اخوان در شعر  زمستان كه در سال 1334 .ش. ساخته با تو صيف زمستان اوج خفقان اجتماعي روزگار خود را با دم سردي و افسردگئ مردم به تصوير كشيده است

 

 

فهرست مطالب
هدفهاي آموزشي
تمثيلگوش پشت استعاره از آسمان خميده
باد سرد كنايه از آه كشيدن
مرگ استعاره مكنيه
سري زير تاج كنايه از پادشاه
سري زير ترگ كنايه از سرباز
كشت نيشكر اضافه تخصيصي
خدنگ خامه اضافه تشبيهي
طباق –خطير و بي خطر
جناس –بين خطير و خطر
لف و نشر
اضافه تشبيهي –چراغ باده
استعاره مصرحه
استعاره بال كنايه يا تخييليه( تشخيص)
تضاد –امروز فردا
اضافه تشبيهي –آيينه فردا
مراعات نظير –كليد- قفل –بگشايد
تضاد- گدا - شهنشاه
اضافه اقتراني- دست تمنا
جناس ناقص –مُني - مِني
قابوسنامه
اشاره به آيه قرآن
اشاره به حديث
ايهام